Observatori Ciutadà Municipal de Moià empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok

Consultes fetes fins a avui

Llista de consultes realitzades per ciutadan@s com tu.Formula una consulta nova
Data mínima
Data màxima
Text
Esperant validació per l'ADMM
0 Consultes
Consulta acceptada per l'ADMM
0 Consultes
Consulta rebutjada per l'ADMM
0%
Esperant resposta de l'administració
0 Consultes
Resposta tot esperant valoració
4 Consultes
Resposta considerada satisfactòria
0%
Resposta considerada no satisfactòria
100%
Desplegant 1-5 de 5 resultats.
16-07-2014
Porcentatge real en la despesa del deute públic
En l'apartat de Despeses Classificació Econòmica, si el bloc de les Operacions financeres, tal com es diu, son la despesa d'amortització i interessos de deute públic, a les hores, sumant els percentatges dels seus 3 capítols (Despeses financeres, Actius Financers i Passius financers) obtindrem el tant per cent total destinat a pagar el deute public.

Si és així, la suma d'aquests tres capítols és un 27,8%. En canvi, en l'apartat de Despeses Classificació per programes, el deute públic està quantificat en un 25,44% del total. Aquesta diferencia del 2,36% observo que coincideix exactament  amb el capítol d'Actius Financers del Bloc Operacions Financeres de l'apartat de Despeses Classificació Econòmica.

La pregunta es la següent:

Dins Despeses Classificació per programes, perquè no s'ha inclòs en el programa bàsic de Deute Públic aquest percentatge del 2,36% d'Actius Financers del Bloc Operacions Financeres de l'apartat de Despeses Classificació Econòmica?

És a dir, la despesa real en el deute públic és un 25,44% o un 27,8% ?

Moltes gràcies.
16-07-2014
Endeutament en el futur
Està clar que ara mateix l'Ajuntament de Moià no podria endeutar-se més ni que volgués. O pot ser si?

La pregunta es:

Quina és la política actual d'aquest Ajuntament en relació a demanar nous préstecs.

En quan s'hagi retornat tot el deute, veu aquest Ajuntament com una possibilitat a tenir en compte el tornar a demanar nous préstecs als Bancs?
16-07-2014
Endeutament de Moià
Per quan temps es calcula que en tenim fins haver eliminat totalment el deute de Moià?
16-07-2014
Concessió administrativa Funerària
No entenc com la provisió per la Concessió administrativa Funerària sigui només de 1.000€ a l'any.

Com s'explica, es que la gent no es mora a Moià?
16-07-2014
Subvenció préstec obres Biblioteca
Aquesta Subvenció préstec obres Biblioteca significa que es tracta d'un altre préstec a retornar incrementant el deute?

Si és així, quin interès s'ha de pagar per aquest préstec i a quins terminis s'ha de tornar?
▲   pujar al principi